Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Devlet Konservatuarı

Yönetim

 

 MÜDÜR

Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN

Eğitim Durumu

1971 yılında Kütahya’da doğdu. İlk-orta ve lise öğrenimini Kütahya’da tamamladı. 1993 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümünü bitirdi. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi’nden “Bilim Uzmanlığı’nı” 2005 yılında ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniver­sitesi Müzik Anabilimdalı’nda doktorasını tamamladı. 2006 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 2010 yılında Doçent, 2017 yılında profesör oldu.

Çalışma Hayatı

1993 yılında Niğde Üniversitesi’nde okutman olarak göreve başladı. 2000 yılında üniversitedeki görevinden istifa etti. 2001 yılında Kütahya iline öğretmen olarak atandı ve Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’de göreve başladı. 2006 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümünde göreve başladı. 2021 yılında ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuvarına geçiş yaptı. Türkmen evli ve üç çocuk babasıdır.

Yürüttüğü Dersler

Armoni-Kontrpuan, Araştırma Yöntemleri, Solfej, Teori-Solfej Pedagojisi, Sistematik Müzikoloji Çalışmaları, Sosyal Psikoloji ve Müzik, Türk Müziğinde Çokseslilik Uygulamaları.

Yayınları

Müzik eğitimi ve müzikoloji alanlarında ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda bildirileri, mesleki ve hakemli dergilerde makaleleri, “müzikoloji, müzik eğitimi, oda müziği-orkestra, çocuk şarkıları” alanlarında kitapları yayımlandı.

 

MÜDÜR YARDIMCISI                                                                      MÜDÜR YARDIMCISI

 

 

            

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)