Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Devlet Konservatuarı

İç Kontrol

Strateji Daire Başkalığı İç Kontrol Bilgilendirme Broşürü

Birim İç Kontrol Güvence Beyanı

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

İç Kontrol Standartları Eylem Planı

Görev Tanımları

Birim Görev Tanımları

Personel Görev Tanımları

İş Akış Şemaları

Yazı İşleri

Öğrenci İşleri

Muhasebe

Birim Bütçe Analizi

Birim Risk Değerlendirme Raporu

Akademik Performans

Faaliyet Raporu

2017 (Konservatuar)

2018 (Konservatuar)

2019 (Konservatuar)

2020 (Konservatuar)

2021 (Konservatuar)

2022 (Konservatuar)

Özdeğerlendirme Raporu

2019

2020

Kurum İçi Değerlendirme Raporu

 

2018

2019

2020

2021

2022

KİDR Değerlendirme Raporu

2020

2021

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)