Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Devlet Konservatuarı

ÇANAKKALE ZAFERİ KAHRAMANLIK HİKAYELERİ BESTELERİ PROJESİ

ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

“ÇANAKKALE ZAFERİ KAHRAMANLIK HİKAYELERİ BESTELERİ”

PROJESİ

Bu bağlantıdan izleyebilirsiniz: Youtube

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

Uğur Türkmen/Proje Yürütücüsü-Yazar

PROJE DANIŞMANLARI

Ersin Antep/Proje Danışmanı-Yazar

Cihat Aşkın/Proje Danışmanı

 

BESTECİLER

Can Aksel Akın/Besteci

Eray Altınbüken/ Besteci

Evrim Demirel/ Besteci

Gizem Alever/ Besteci

Hasan Barış Gemici/ Besteci

Hasan Uçarsu/ Besteci

Mesruh Savaş/ Besteci

Oğuzhan Balcı/Besteci

Tolga Taviş/ Besteci

Yusuf İzeddin Mesçi/ Besteci

 

İCRACILAR

Ayşegül Kostak Toksoy/Kanun

Sarper Eroğlu/Ud

Kahraman Şeref/Viyola

Hatice Doğan Sevinç/Kemençe

Hasan Vapur/Bağlama

Göknil Bişak Özdemir/Tanbur

Gökhan Aybulus/Piyano

Eyüpcan Açıkpazu/Ney

Dilbağ Tokay/Çello

Cihat Aşkın/Keman

Mehmet Sungur/Tonmayster

Berkay Kılıçarslan/Belgesel

 

ESERLER

Yusuf İzeddin Mesçi “Şarapnallere Tesadüf”

Tolga Taviş “Doktor ve Oğlu”

Oğuzhan Balcı “Bir An 4 Ruh”

Mesruh Savaş “Morto Koyu”

Hasan Uçarsu “Yüksek Ruh”

Hasan Barış Gemici “…Onlardan Ya da Bizden…”

Gizem Alever “Safiye”

Can Aksel Akın “Ardından”

Eray Altınbüken “Ateşe Karşı”

Evrim Demirel “57

 

BELGESEL

 Berkay Yiğitaslan

TONMAYSTER

Mehmet Sungur

 

SUNUŞ / BİR İLK

 

Çanakkale zaferi ülkemiz ve dünya tarihinde hak ettiği şânıyla en önemli yerlerden birini almıştır. Ülkeler tarihlerinde mevcut bulunan dönüm noktalarıyla kimliklerinin köşe taşlarını oluşturmuşlar ve gelecek nesillere bıraktıkları kültürel mirası da bu köşe taşları üzerine kurmuşlardır. Çanakkale Zaferi bunlardan biri ve belki de yakın tarihte en önemlisidir. Zira ülkemiz kuruluş yıllarında Çanakkale’de bir nesli kaybetmiş ve acılarını kısa sürede sarmaya çalışmış ve başarmış bir genç ülke olarak tarihteki yolculuğuna devam etmiştir.

Prof. Dr. Uğur Türkmen’in girişimiyle başlayan Çanakkale’de On Besteci projesi, bu anlamda ülkemizde bugüne dek ilk defa yapılan bir çalışmadır. Bestecilerimizin Çanakkale’ye davet edilerek Çanakkale Şehitliklerinin gezilmesi ve tarihsel sürecin uzmanların anlatımıyla aktarılması, bestecilerimizin hissiyatında önemli bir yer tutan konunun bütün bakış açıları ile değerlendirilerek bestelenen eserlerin seslendirilmesi ve kayıt altına alınması, ülkemiz müzik tarihi açısından ilk defa ortaya konmuştur. Prof. Dr. Uğur Türkmen ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bu anlamda ülkemizde örnek teşkil etmektedir.

Bu projeye katılan bestecilerimizi bir araya getiren Oğuzhan Balcı’nın kuşkusuz müzik tarihimizde şimdiden önemli bir yeri vardır. Türk müziği çalgılarını çok sesli müzik içerisinde geniş anlamda kullanarak vermiş olduğu eserleri çok geniş kitlelerin beğenisine ulaşmış ve ilk sıralarda tercih edilen bestecilerden biri olma özelliğini ona kazandırmıştır.  Bu proje kurgulanırken hem ülkemizin kendi alanlarında söz sahibi olmuş bestecilerine, hem de genç kuşak bestecilerine bir arada yer verilmesi çok anlamlıdır. Bu projede yer alan bestecilerimiz Can Aksel Akın, Gizem Alever, Eray Altınbüken, Oğuzhan Balcı, Evrim Demirel, Hasan Barış Gemici, Yusuf İzzeddin Mesçi, Mesruh Savaş, Tolga Taviş, Hasan Uçarsu ve müzikolog Ersin Antep sürecin başından itibaren tam bir uyum içerisinde çalışarak projeyi tamamlamışlardır.

Çanakkale’de On Besteci çalışma süreci incelikle planlanmış, temel hazırlık yapılırken fikrî anlamda belli bir tezin üzerine oturtulmuş, süreç yönetimi bakımından da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı başta olmak üzere paydaşların destekleriyle çok başarılı şekilde yürütülmüş bir projedir. Projenin sanat ve bilim dünyasındaki yankıları ardından, kamusal alanda da geniş bir tarih dilimine yayılmasını beklediğim toplumsal getirileri olacaktır. Çanakkale Zaferi temalı eserlerin bestelenmiş olması, bu eserlerin yayın yoluyla geniş kitlelere ulaşması ve ülkemiz tarihinden benzer olayların ifade edilmesi açısından örnek teşkil etmesi onu kendine özgün ve sanatsal kılmaktadır.

Prof. Dr. Cihat AŞKIN

Proje Danışmanı

 

SUNUŞ / GELİBOLU’NUN SESLERİ

 

Gelibolu Yarımadası’nda muharebe sahasını küçüklüğümüzde her ziyaret ettiğimizde, büyük bir kabristana geldiğimizi düşünürdük. Yaş ilerledikçe, tarihin kırılma noktası olan ender yerlerden olan bu eşsiz doğanın değerini daha da idrak ettik. Ardından, aile büyüklerimizden şehit olanların izlerini bulunca; anlamını yeniden kavradık. O zamanlar “Abideler” dediğimiz bu coğrafya hakkında, Vatan Şairi Mehmet Âkif’in; “Bastığın yerleri ‘toprak’ diyerek geçme, tanı, Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı, Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı” İstiklâl Marşı’ndaki dizeleri sayesinde daha da bilinçlendik.

Toplumu bir arada tutan en önemli kavram, kuşkusuz; kültürdür. Müzik, insanlar arasında zaman ve mekân ilişkisine bağlı olarak en hızlı, doğrudan ve güçlü şekilde iletişim, hatır kuran kültür elemanlarındandır. 1915’te önce Çanakkale Boğazı’ndaki deniz muharebesi ve ardından Gelibolu Yarımadası’ndaki kara muharebeleri bugüne kadar, belli bilgilerle anlatılmıştı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı iş birliğiyle oluşturulan bu proje sayesinde müzik, tarihin unutulmaz dönemeci ve topraklarına karşı değerli bir borç ödüyor. Gelibolu Kara Muharebeleri sürerken cepheye ziyarette bulunan (aralarında Besteci Ahmet Yekta Madran’ın da olduğu) kültür insanlarından yüz yılı aşkın süre sonra resmi olarak gezen müzik insanları; alanı, uzmanların sayesinde özenle gezerek, belleklerine kazıyarak ve ardından dimağlarından dökülen notalarla (bu anlamlı proje sayesinde) Gelibolu’nun seslerini yeniden yansıtıyor. Binlerce kefensiz yatanlara ithaf olarak, gelecek nesillere onları müzikle anlatarak, yüzyılları aşacak bir minnet; kültür tarihimize işleniyor. Ne mutlu emeği geçenlere, eser verenlere ve seslendirenlere, dinleyip aktaranlara…

 

Ersin ANTEP

Proje Danışmanı

 

SUNUŞ / ARMAĞAN OLSUN

 

Proje; Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuvarı birlikteliğiyle gerçekleşti.

Çanakkale kara ve deniz savaşlarında sayısız kahramanlık hikayesinin olduğu bilinmekte. Proje kapsamında; 10 Kahramanlık hikayesi, 10 bestecimiz tarafından farklı çalgı toplulukları için bestelendi.

Yürütücülüğünü Uğur Türkmen’in, danışmanlarını ise iki Çanakkale’li müzik insanı Cihat Aşkın ve Ersin Antep yaptığı projede; Hasan Uçarsu, Oğuzhan Balcı, Tolga Taviş, Mesruh Savaş, Evrim Demirel, Eray Altınbüken, Yusuf İzzettin Mesçi, Hasan Barış Gemici, Gizem Alever, Can Aksel Akın besteci olarak yer aldı.

Çanakkale Zaferi’nde yaşanmış kahramanlık hikayelerini müzik dili ile anlatabilmek, zaferi betimleyen eserleri müzik kültürümüze kazandırmak, Çanakkale’yi ve Çanakkale Zaferini ülke genelinde tanıtmanın yanında; profesyonel müzik eğitimi dağarcığına yeni eserler kazandırmak projenin amaçları arasında.

“Sanat devletsiz devlet sanatsız olmaz” sözünü sıkça kullanırım. Devletimizin iki güzide kurumu ve çalışanları proje için bir araya geldi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin değerli yöneticileri ve çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır.

Elbette projede yer alan bestecilerimize, danışmanlarımıza ve değerli icracılarımıza çok teşekkür ediyoruz.

Çanakkale Zaferi’nde yaşanmış kahramanlık hikayelerini müzik dili ile anlatabilme, zaferi betimleyen eserleri müzik kültürümüze kazandırma, Çanakkale’yi ve Çanakkale Zaferini ülke genelinde tanıtma hedefleri olan proje inanıyoruz ki sadece bugün değil gelecekte de adından sıkça söz ettirecek.

Anlatılmayı bekleyen, kültür, sanat ve tabii müziğe konu edinilecek sayısız hikâyenin olduğu bilincindeyiz. Bu ve benzeri projelerin yeni ve özgün projelere yol açması dileğiyle.

Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize armağan olsun.

 

Prof. Dr. Uğur Türkmen

Proje Yürütücüsü-Yazar