Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Devlet Konservatuarı

Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu Yürütme Kurulu 14. Sempozyumun İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu Yürütme Kurulu 14. Sempozyumun ilk toplantısını gerçekleştirdi. 

Toplantıda "Hafıza Mekan Müzik" temalı 14. Sempozyumun Bilim Kurulu Başkanı Prof. Lilian Maria Tonella Tüzün, 14. Sempozyumun Amaç Kapsamı ve Alt Başlıklarını anlatan bir sunum gerçekleştirdi. 

Yürütme Kurulunun da önerileriyle sempozyumun alt başlıkları son halini aldı. 01 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek 14. sempozyum ile ilgili tüm bilgi ve belgeler web sitemizde duyurulacaktır.