Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Devlet Konservatuarı

AKADEMİK DANIŞMAN DEĞERLENDİRME ANKETİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLME TOPLANTISI

Kalite Güvence Komisyonunun 08.03.2024 tarihli ve E-76984153-109.04- 2400072433 sayılı ilgili yazısına istinaden Öğrenci Akademik Danışmanlığı Komisyonu Faaliyetleri kapsamında 15. 03. 2024 saat 10:00’da Devlet Konservatuarı 3. Kat 331 No’lu derslikte komisyon üyeleri ve akademik danışmanları toplanmıştır. Toplantıda Öğrenci Akademik Danışmanlık Yönergesi'nin 9. Maddesi'nin 3. Fıkrası gereğince ilgili değerlendirme sonuçlarının bölüm/program öğrenci akademik danışmaları ile paylaşılmış, öğrenci akademik danışmanlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Ekler

Danışmanlık Değerlendirme Toplantısı.pdf