Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Devlet Konservatuarı

İSTİKLAL MARŞI BESTECİSİ OSMAN ZEKİ ÜNGÖR'ÜN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ

Türk keman okulunun kurulmasında büyük emekleri olan, İstiklal Marşımızın bestecisi, orkestra şefi ve müzik eğitimcisi Osman Zeki Üngör'ü (1880- 28 Şubat 1958), ölümünün yıldönümünde saygıyla anıyoruz.

BİBLİYOGRAFİ:

İstiklal marşımızın bestecisi Osman Zeki (Üngör), 1880 yılında İstanbul’un Üsküdar semtinde doğmuştur. İlk çoksesli müzik kurumu olan Muzika-i Hümayun bünyesindeki Fasl-ı Cedit’i kurmuş olan Santuri Miralay Hilmi Bey’in torunu, Hacıbekirzade Hüseyin Bey’in oğlu, besteci Ekrem Zeki Ün’ün de babasıdır. Küçük yaşta müzik eğitimine başlamış kendini bu alanda göstermiştir. Ardından dönemin padişahı Abdülmecid tarafından yüksek eğitim görmesi için Avrupa’ya gönderilmiştir. Eğitimi dönüşü çeşitli müzik kurumlarında icracı, solist, orkestra şefi ve yönetici olarak çalışmıştır (Say, 2005: 565 ve Sözer, 1986: 820). Saray orkestrası ile Avrupa turnesine çıkmış ve orkestrayı aldığı yerden üst seviyelere çıkarmıştır. Yurtdışında konser veren ilk Türk olarak bilinen Üngör, yurtiçinde de birçok eserin ilk seslendirilişini bizzat kendisi yapmıştır. Aynı zamanda eğitimci olarak da görev almış, Türk müzik eğitimine büyük katkıları olmuştur. Marş formundaki eserlerinin yanı sıra çocuk şarkılarına da önem vermiştir. 1934’de sağlık sebebiyle emekliliğini istemiş ve İstanbul Moda’ya yerleşmiştir. Hayatının sonuna kadar bu semtte yaşayan Üngör 28 Şubat 1958’de ölmüştür. 1 Mart 1958 tarihinde yapılan cenaze töreninde İstiklal Marşı özel izinle çalınmıştır (Say, 2005: 566).  Mehmet Akif Ersoy’dan sonra cenazesinde İstiklal Marşı çalınan ikinci kişidir.

KAYNAKÇA

Say, A. (2005). Müzik Ansiklopedisi, Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

Sözer, V. (1986). Müzik ve Müzisyenler Ansiklopedisi, İstanbul: Remzi Kitabevi.

 

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)