Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Devlet Konservatuarı

14. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu Yürütme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Çanakkale Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ve Kütahya Güzel Sanatlar Derneği birlikteliği ile gerçekleştirilecek olan 14. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu yürütme kurulu toplantısı 20 Mart 2024 Çarşamba günü saat 21:00’de çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Sempozyum düzenleme kurulu başkanlığını ÇOMÜ MSSF Dekanımız Prof. Dr. Uğur Türkmen’in yaptığı yürütme kurulu toplantısı; Prof. Dr. Türev Berki, Prof. Dr. Lilian Tonella Tüzün, Prof. Dr. Cihan Işıkhan, Dr. Öğr. Üyesi Fakı Can Yürük, Dr. Öğr. Üyesi Filiz Yıldız ve Öğr. Gör. Dr. Muzaffer Soner Yılmaz’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Prof. Dr. Uğur Türkmen yönetimindeki toplantıda; sempozyum işleyiş süreci, konferanslar, bildiri kabul süreci, atölye çalışmaları, söyleşiler ve konserler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu ve genel süreç değerlendirildi.