Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Devlet Konservatuarı

Müdür Yardımcıları

Doç. Bahadır Çokamay                  Öğr. Gör. Barış Karabulut

 

Doç. Bahadır ÇOKAMAY

Eğitim Durumu

1981 yılında Balikesir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Balikesir’de, lise öğrenimini Ankara’da Bando Okullar K.lığı’nda tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Ana sanat dalı Korno Sanat dalını bitirdi. 2013 yılında Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans programından mezun oldu. 2016 yılında aynı okulda Sanatta Yeterlik programından mezun oldu. 2016 yılında kompozisyon alanındaki çalışmalarını değerlendirmek için İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Ana sanat dalına girdi. Ayrıca 2019 yılından beri Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Orkestra Şefliği Ana sanat dalında orkestra şefliği eğitimini devam ettirmektedir.

Çalışma Hayatı

1999- 2003 yılları arasında Edirne’de, 2003-2006 yılları arasında Uzunköprü’de, 2014- 2017 yılları arasında Tekirdağ/Çorlu’daki askeri müzik kurumlarında, 2007-2008 yılları arasında Ankara Armoni Mızıkası K.lığı’nda ve 2009-2014’de Ankara Bando Okullar K.lığı’nda, icracı ve öğretim elemanı olarak görev aldı. 2018 yılında Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümüne Dr. Öğr. Üyesi olarak atandı. 2020 yılından beri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümünde görevine devam eden Çokamay, evli ve üç çocuk babasıdır.

Yürüttüğü Dersler

Korno, Trompet, Tuba, Korrepetisyon, Oda Müziği, Ses Eğitimi, Türk Müziği Tarihi, Müzik Kültürü, Lisans Bitirme Tezi, Armoni, Türk Müziği Armonisi, Temel Müzik Bilgisi, Kulak Eğitimi.

Yayınları

Müzik Teorileri, müzikoloji ve çalgı alanlarında ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda bildirileri, hakemli dergilerde makaleleri, kitap bölümleri ve müzik teorileri alanında kitapları yayımlanmıştır.

 

 

Öğr. Gör. Barış KARABULUT

Eğitim Durumu

1981 yılında doğdu. Keman eğitimine 1991 yılında Tarkya Üniversitesi Devlet Konservatuavarı’nda Prof. Nuri İyicil ile başladı. Çeşitli konservatuvarlarda sürdürdüğü eğitimi boyunca bir çok eğitimci ile çalışma fırsatı buldu. 2005 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndaProf. Nuri İyicil’in keman sınıfından mezun oldu. 2005 yılında Almanya’nın Leipzig kentinde Dmitry Sitkovetsky’nin ve 2007 yılında Hollanda’da Sarah Kapustin’in ustalık çalışmalarına katıldı. 2010 yılnda Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Doç. Eylem Arıca’nın danışmanlığında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2019 yılında Trakya Üniversitesi’nde Müzik alanında sanatta yeterlik çalışmalarına başladı. Bu kurumda Prof. Ahmet Hamdi Zafer’le tez çalışmalarına devam etmektedir.

Çalışma Hayatı

Keman sanatçısı olarak yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirilen çok sayıda proje ve festival kapsamında konserler verdi. 2002-2009 yılları arasında Bakırköy Belediyesi Oda Orkestası’nda çalıştı. 2010 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na öğretim görevlisi olarak kabul edildi. Cihat Aşkın’ın kurmuş olduğu CAKA projesi bünyesinde Rotasyon Masterclass’ları kapsamında 2017-2018 yıllarında İzmir, Manisa ve Afyonkarahisar şubelerinde keman dersleri verdi.

Yürüttüğü Dersler

Devlet Konservatuvarı’nda Ana Çalgı (keman) ve İletişim Fakültesi Müzik Dersi

Müzik Yayınları

Prof. Alaattin Canbay ile “Türkiye’deki Devlet Konservatuvarlarında VerilenYarı Zamanlı Çalgı Eğitimine Yönelik Bir Değerlendirme” adlı makale ve bildiri.Prof. Alaattin Canbay ve Prof. Zeki Nacakcı’nın editörlüğü üstlendiği “Müzik Kültürü” adlı kitapta bölüm yazarlığı

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)