Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Devlet Konservatuarı

TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART  ÜNİVERSİTESİ

DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU

Eğitmen: Öğretim Görevlisi Sedat ÇILGIN

 

Üniversite-halk işbirliği kapsamında, konservatuvarımız müdürlüğünce Türk Halk Müziği Korosu çalışmalarına başlamıştır. Türk kültürünün en önemli unsurlarından olan halk müziğini nitelikli olarak icra edebilmek, geleneği korumak ve yaşatmak amaçlarımız arasındadır. Koro; her hafta düzenli olarak nitelikli eğitimciler nezaretinde çalışır, il içi ve dışı etkinliklere katılır.  

ÖN KAYIT VE SEÇMELER

Eylül ayının ilk haftasında duyurlacaktır.

           Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Devlet Konservatuarı Müdürü