Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Devlet Konservatuarı

Çocuk Şarkıları Beste Yarışması

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ “ÇANAKKALE ZAFERİ” KONULU “ÇOCUK ŞARKILARI” BESTE YARIŞMASI KOŞULLARI

 

Amaç

Yarışmanın amacı; Çanakkale Zaferi’ni çocuklarımıza daha etkin anlatabilmek, çocuk koroları alanına ve eğitim müziği dağarcığımıza “Çanakkale Zaferi” temalı yeni şarkılar kazandırmak, ülkemiz bestecilerini zaferi betimleyen şarkılar ortaya çıkarmaları konusunda özendirmek, Çanakkale’yi ve Çanakkale Zaferini ülke genelinde tanıtmak.

Konu

Yarışmaya gönderilecek eserler; Çanakkale deniz ya da kara savaşlarını ve bu savaşlardaki kahramanlıkları” işlemeli.

Eserlerde Aranacak Nitelikler

- Eserler piyano eşlikli olmalıdır. Geleneksel Türk müziği formunda yazılmış eserlerde piyano eşliği şartı aranmaz. Bununla birlikte bu eserlerin CD kayıtlarında mutlaka Klasik Türk sazları beşlisinden biri (tanbur, ney, ud, kanun, klasik kemençe) ile şarkıya eşlik edilmelidir.

  • Besteci eserini; 7-14 yaş (ilk ve ortaokul) çocuklarının söyleyebilecekleri ses alanına uygun olarak tek ve/veya çok sesli yazmalıdır.
  • Eserlerin süresi 2 (iki) dakikadan kısa, 4 (dört) dakikadan uzun olmamalıdır.

 

Katılma Koşulları

-Yarışma jüri üyeleri dışında dileyen tüm katılımcılara açıktır.

-Yarışmaya katılan eserlerin daha önce yayınlanmamış ve tümü veya bir bölümü herhangi bir amaçla kullanılmamış olmalıdır.

-Yarışmaya gönderilecek her bir eser için altı harften oluşan bir rumuz kullanılacak.

Üzerinde rumuz yazılı büyük zarfın içinde aşağıdaki belgeler konulacaktır

  1. 5 (Beş) adet, sağ üst köşelerinde altı harften oluşan rumuzları bulunan şarkıların solo ve piyano eşlikli notaları
  2. Üzerinde yalnız rumuz olan içinde eserin bestecisi ile söz yazarının adları, özgeçmişlerini içeren bir metnin, söz yazarının izin belgesinin ve taahhütnamenin bulunacağı kapalı küçük zarf
  3. 5 (Beş) adet şarkının kaydı yapılmış CD veya USB

-Besteci eserin sözlerini ya da piyano eşliğini kendi yazmadı ise her türlü telif sorumluluğunu üzerine alacaktır.

-Eserler en geç 10 Eylül 2022 saat 17: 00’ye kadar posta  ile  “Doç.  Bahadır  Çokamay Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü Anafartalar Kampüsü-Çanakkale” adresine gönderilmelidir.

-Yarışmaya en fazla iki eserle katılına bilir. Ancak finale katılımcının bir eseri kalabilir. Her eser için ayrı isimlendirme yapılmalıdır.

-Finale 10 eser kalacaktır. Ödül töreninde her bir eser seslendirilecektir.

-Ödülün muhatabı bestecidir. Şarkı sözlerinin başka birine ait olması durumunda besteci telif sorumluluğunu üstlenecektir.

-Finale kalan 10 eserin piyano eşlikleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı Öğretim elemanlarınca seslendirilecektir.

-Eserler katılımcıya geri yollanmayacaktır. Katılımcılar eserlerinin T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuvarı müdürlüğünce yayınlanması, dağıtılması ve çoğaltılmasını kabul etmiş sayılırlar.

-Yarışmaya katılanlar bu koşulları kabul etmiş sayılırlar. Yarışma sonuçları 10 Ekim 2022 tarihinde üniversite ve konservatuvar internet sitesinden duyurulacaktır.

-Ödül töreni 20 Kasım 2022 tarihinde Çanakkale’de yapılacaktır.

Ödüller

 

Birinciye

5000 TL

İkinciye

4000 TL

Üçüncüye

3000 TL

Mansiyon

1000 TL

Mansiyon

1000 TL

 

Onur Kurulu

İlhami Aktaş                          Çanakkale Valisi

Sedat Murat                         Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü

İsmail Kaşdemir                   Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı

 

Proje Yürütücüsü

Bahadır Çokamay                Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 

Yarışma Jürisi

Emel Funda TÜRKMEN       Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

İlknur Özal GÖNCÜ                Gazi Üniversitesi

Mete GÖKÇE                         Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Salih AYDOĞAN                     Besteci-Emekli Öğretim Üyesi

Bahadır ÇOKAMAY                Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 

Piyano Eşlik

İrem YALÇINER                   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Bilgi

konservatuar.comu.edu.tr

catab.ktb.gov.tr

İletişim

Doç. Bahadır ÇOKAMAY

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Anafartalar Kampüsü Çanakkale

Ekler

BESTE YARIŞMASI BAŞVURU BELGESİ VE BROŞÜR.pdf