Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Devlet Konservatuarı

İdari Personel

DEVLET KONSERVATUARI

İDARİ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMLARI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı Soyadı

Görevi

Dahili

E-Posta

Figen KARAKAYA

Yüksekokul Sekreteri

Devlet Konservatuarı

Yüksekokul Sekreteri

2171303-3663

fkarakayacomu.edu.tr

E. Gamze GÜLER

Bilgisayar İşletmeni

Müdür Sekreteri/Yazı İşleri

- Müdürlüğün  tüm randevu, görüşme ve toplantılarının takibi, personel iletişim bilgilerinin güncel tutulması, birim kurumsal elektronik posta adresinin takibi,

- Müdürlük genel yazışmaları, görevlendirme yazıları.

- Amirlerinin verdiği diğer görevleri yapmak.

* İzinli ya da raporlu olması durumunda yerine Bilg.İşlt.Kevser ARSLAN bakacaktır.

 

2171303-3833

gamzegulercomu.edu.tr

Kevser ARSLAN

Bilgisayar İşletmeni

Yazı İşleri/Bölüm Sekreterliği

- Kurullara ait gündem içeriklerinin ön kontrolü ile davet yazılarının hazırlanması, karar tutanaklarının yazılması, imza süreçlerinin takibi ve karar suretlerinin hazırlanarak gereği ve bilgi için ilgili yerlere yazışmalarının hazırlanması,

- Disiplin yazışmaları, personel atama, görev uzatımı, ilişik kesme, izinlenme iş ve işlemlerinin takibi,

- Müzik Bölüm Başkanlığının evrak kayıt, yazışma, dağıtım, tebliğ ve duyuru süreçlerinin takibi, kurul raporlarının hazırlanması ve gerekli yazışmaların takibi, bölüm nezdindeki öğrenci ve personel başvuruları ve işlemlerinin takibi,

- Amirlerinin verdiği diğer görevleri yapmak.

* İzinli ya da raporlu olması durumunda yerine Bilg. İşlt. E.Gamze GÜLER bakacaktır.

 

2171303-6271

kevsermutlucomu.edu.tr

 

Mehtap AKYÜZ

Bilgisayar İşletmeni

Öğrenci İşleri

- Lisans öğrencilerinin Konservatuara ilk kayıtlarından ilişiklerinin kesildiği zamana kadarki süreçte tüm iş ve işlemlerinin yürütülmesi,

- Yarı Zamanlı Sertifika Programı başvurularını almak,

- Amirlerinin verdiği diğer görevleri yapmak,

* İzinli ya da raporlu olması durumunda yerine Bilg. İşlt.Ömürcan BULUT bakacaktır.

 

2171303-6272

makyuzcomu.edu.tr

 

Ömürcan BULUT

Bilgisayar İşletmeni

Öğrenci İşleri/Anasanat Dalı ve Araştırma Merkezi Sekreterliği/Evrak Kayıt

- Lisans öğrencilerinin Konservatuara ilk kayıtlarından ilişiklerinin kesildiği zamana kadarki süreçte tüm iş ve işlemlerinin yürütülmesi,

- Yarı Zamanlı Sertifika Programı başvurularını almak,

- Müzik Anasanat Dalı’nın evrak kayıt, yazışma, dağıtım, tebliğ ve duyuru süreçlerinin takibi, kurul raporlarının hazırlanması ve gerekli yazışmaların takibi, Anasanat Dalı Sekreterliği nezdindeki işlemlerinin takibi,

- Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin evrak kayıt, yazışma, dağıtım, tebliğ ve duyuru süreçlerinin takibi,

- Müdürlük Evrak-Kayıt İşlemlerini yapmak,

- Amirlerinin verdiği diğer görevleri yapmak,

* İzinli ya da raporlu olması durumunda yerine Bilg. İşlt. Mehtap AKYÜZ bakacaktır.

 

2171303-6283

omurcan.bulutcomu.edu.tr

 

 

 

 

 

Ahmet KILIÇ

Bilgisayar İşletmeni

Muhasebe/Döner Sermaye

-Taşınır giriş-çıkış işlemleri taşınmaz takip program veri girişleri, periyodik bakım ve kontrol takipleri,

- SGK e-bildirge sistemi giriş-çıkış işlemleri maaş, yolluk, jüri ödemeleri,

- Satın alma işlemleri, Döner Sermaye İşlemleri,

- Arşiv hizmetleri görevlisi olarak işlemleri yürütmek,

- KEP sorumlusu olarak belge işlemlerini yapmak,

- Amirlerinin verdiği diğer görevleri yapmak,

* İzinli ya da raporlu olması durumunda yerine Bilg. İşlt. Fatmanur TEKİN bakacaktır.

 

2170303-6293

ahmetkiliccomu.edu.tr

 

Fatmanur TEKİN

Bilgisayar İşletmeni

Muhasebe/Döner Sermaye

- SGK e-bildirge sistemi giriş-çıkış işlemleri, ek ders ücret ödemeleri,

- Döner Sermaye İşlemleri, Fatura Kesme, Eğitimci Paylarının ödenmesi,

- Amirlerinin verdiği diğer görevleri yapmak,

* İzinli ya da raporlu olması durumunda yerine Bilg. İşlt. Ahmet KILIÇ bakacaktır.

 

2170303-6295

fatmanursaydamcomu.edu.tr

 

Canan ÖZDEN

Hizmetli

Fotokopi/Evrak Dağıtımı

- Baskı Makinelerinin kullanımı, bakımı, Evrak dağıtımı, İlan panolarının düzenlenmesi ve güncel tutulması, afişlerin asılması, 

- Amirlerinin verdiği diğer görevleri yapmak.

 

 

2171303/

3834

 

canancetikcomu.edu.tr

 

Ebru TÜRK

4/d Sürekli İşçi

Yardımcı Hizmetler

- Konservatuarımız kullanım alanında bulunan katlardaki tüm oda, tuvalet, mutfak vb. yerlerin ayrıca Eğitim Fakültesi ile ortak kullanım alanlarının genel temizlik işlemlerini yürütmek,

- Amirlerinin verdiği diğer görevleri yapmak,

*İzinli ya da raporlu olması durumunda yerine Levent DİREKOĞLU bakacaktır.

 

2171303/

3834

 

ebruturkhotmail.com

Levent DİREKOĞLU

4/d Sürekli İşçi

Yardımcı Hizmetler

- Konservatuarımız kullanım alanında bulunan katlardaki tüm oda, tuvalet, mutfak vb. yerlerin ayrıca Eğitim Fakültesi ile ortak kullanım alanlarının genel temizlik işlemlerini yürütmek,

- Amirlerinin verdiği diğer görevleri yapmak,

* İzinli ya da raporlu olması durumunda yerine Ebru TÜRK bakacaktır.

 

 

 

direkogluhotmail.com

Elif Özbek  

2171303/

3834

 

Deniz Sarı

 

Fotokopi/Evrak Dağıtımı

- Baskı Makinelerinin kullanımı, bakımı, Evrak dağıtımı, İlan panolarının düzenlenmesi ve güncel tutulması, afişlerin asılması,

- Amirlerinin verdiği diğer görevleri yapmak.

*İzinli ya da raporlu olması durumunda yerine Canan ÖZDEN bakacaktır.

2171303/

3834

deniz.saricomu.edu.tr