Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Devlet Konservatuarı

Tarihçe

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın kuruluşu Üniversitemiz Senatosunun 23.03.2009 tarih ve 4 sayılı toplantısında alınan   5 no’lu kararı ile önerilmiş ve 16.04.2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, söz konusu teklif uygun görülmüştür.  

Konservatuarımızda halen bir bölüm bulunmaktadır. Müzik Bölümü Çalgı Anasanat Dalı ve Ses Anasanat Dalı olarak yapılanmış ve ilk    öğrencilerini 2020-2021 eğitim öğretim yılında Çalgı Anasanat Dalı’na almıştır. 2022-2023 eğitim öğretim yılında Müzik Bölümü Çalgı Anasanat Dalı’nda 58 öğrencimiz eğitim almaktadır.

.