Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Devlet Konservatuarı

Rektörümüzün Mesajı

Sevgili Öğrencilerimiz;

2009 Yılında kurulan, 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başlayan konservatuvarımızı tercih etmenizden duyduğum mutluluğu sizlerle paylaşmak isterim.

Konservatuvarımız henüz çok genç yaşta olmasına rağmen; 3 Profesör, 3 Doçent, 5 Dr. Öğretim Üyesi, biri yabancı uyruklu (İtalyan) 6 Öğretim Görevlisi, 11 idari personeli ile nitelikli bir eğitim vermektedir.

Konservatuvarımızın lisans eğitimi yanında yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarına da öğrenci kabul etmesi kariyer planlamalarınız için inanıyorum ki sizleri motive edecektir.

Ulusal ve uluslararası alanda, eğitimci, icracı, araştırmacı, besteci ve şef yetiştirmek konservatuvarımızın amaçları arasındadır.

Sevgili Öğrencilerimiz;

Konservatuvarımız bilimsel ve sanatsal etkinlikleri ülke genelinde ilgi ile takip edilmektedir. Konservatuvar öğretim elemanı ve öğrencileri için yurt içi ve dışı konserler, sempozyum ve kongre katılımları, konferans, panel, çalıştay, radyo tv programları düzenlenmektedir. Yıllık etkinlik programının her Eylül ayı başında web sitemizden yayınlanması ise verilen eğitim ve öğretimin kalitesinin en önemli çıktılarından biridir. Çevre ve tecrübe edineceğiniz bu etkinlikler aynı zamanda sizleri mesleğe hazırlamada önemli roller üstelenecektir.

Sevgili Öğrencilerimiz;

Ülke ve dünya genelinde tanınan bir müzik insanı olarak yetişeceğinize canıgönülden inanıyorum. Ülkemizin en güzel şehirlerinden birinin güzide halkı değerli Çanakkalelilerimiz sizlere gönüllerini açacaklardır. Çanakkale’de kendinizi huzurlu ve mutlu hissedeceksiniz.

Nitelikli yetişmiş birer birey olarak ülke ve dünya kültürüne, sanatına ve müziğine önemli katkılar sağlamanız dileğiyle.

 

Prof. Dr. R. Cüneyt ERENOĞLU
Rektör