Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Devlet Konservatuarı

Rektörümüzün Mesajı

Saygıdeğer sanatseverler;

Çanakkale, Türkiye’nin bütün illeri içerisinde özel ve ayrıcalıklı bir yere sahip. Burası milletçe tarih yazdığımız bir şehir.


Saygıdeğer sanatseverler;
Üniversitemiz devlet konservatuvarı, 2 Profesör, 2 Doçent, 3 Dr. Öğretim Üyesi ve 6 Öğretim Görevlisi ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Henüz yeni kurulmuş olasına rağmen ülke genelinde tanınmıştır. Konservatuvarımız; nitelikli bir eğitim vermenin yanında ülke müzik kültürü ve bilimine katkı sağlayacağına inandığımız bilimsel ve sanatsal çalışmaları ve üretimleri yanında yine ülke ve dünya kültürüne katkı sağlayacak olan sayısız faaliyet gerçekleştirmektedir.

Bu etkinlikler müziğin; bireysel, kültürel, ekonomik, toplumsal ve eğitimsel tüm işlevlerinin yerine gelmesinde önemli roller üstlenecektir.

Ülke ve dünya kültürel değerlerinin yaşatıldığı, gelecek kuşaklara aktarıldığı, milli ve manevi duygularımızı güçlendirici etkinliklerimizde sizleri aramızda görmek bizlere mutluluk verecektir.

Üniversite öğrencilerimiz yanında; Çanakkale’de yaşayan özellikle çocuk ve gençlerimizin kültürel gelişim ve değişimlerinde etkili olacağını düşündüğümüz etkinliklerde emeği geçen konservatuvarımızın akademik ve idari personeline, öğrencilerimize ve destek olan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ederim.
 

Prof. Dr. Sedat MURAT
Rektör

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)