Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Devlet Konservatuarı

Müdürümüzün Mesajı

Değerli Müzikseverler Üniversitelerin ve dolayısıyla konservatuarların üç önemli görevi olduğu bilinir. Nitelikli eğitim ve öğretim vermek, bilimsel ve sanatsal çalışmalar yapmak ve topluma hizmet uygulamalarını hayata geçirmek.

Konservatuvarımız henüz ikinci yılında bu görevlerin bilinci içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Alanında yetkin akademisyenlerimiz öğrencilerimizi özveri ile yetiştirmekte, müzik bilimi ve kültürüne katkı sağlayıcı bilimsel çalışmalar (kitap, makale, bildiri, proje vb.) yapmakta ve en önemlisi gerek topluma hizmet edebilme gerekse öğrencilerin tecrübelerinin artması amacıyla sayısız bilimsel ve sanatsal etkinlik (resital, konser, dinleti, konferans, söyleşi vb.) gerçekleştirmektedir.

Tüm bu süreç konservatuarımız öğrencilerinin kendilerine güvenen, geleceğin sanatçısı olabilme yolunda motive olan, gelişen, değişen, kültürlenen ve kültürleyen bireyler olarak yaşamalarına imkan sağlamaktadır.

“Dünyanın en güzel üniversitesinde dünyanın en güzel melodilerinin seslendirildiği konservatuar” olma yolunda konservatuarımız sanatçı ve akademisyenleri yanında; ülke ve dünya genelindeki müzik ve sanat insanlarının da desteği olduğunu ve bizlerle birlikte çalıştığını bilmenizi isteriz. Bu birliktelik özellikle öğrencilerimizin çevre edinmelerine yardımcı olmakta ve geleceğe daha bir ümitle bakmalarını sağlamaktadır.

Müzik türü ayırt etmeksizin eğitim, icra, besteleme, araştırma, şeflik alanlarında kendilerini yetiştirmek isteyen ve müziği bir meslek olarak benimseyen öğrencilerimizi nitelikli ve uluslararası alanda kendi varlığını hissettirecek nitelikte yetiştireceğimize inancımız tamdır. 2009’da kurulan ve 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini alan konservatuarımız; milli ve manevi değerleri olan, yöntem ve teknikte çağdaşlığı önemseyen, evrensel olma yolunda çok yönlü ve çok boyutlu çalışan, en önemlisi Anadolu kokan ve bu kokuyu Dünya ile buluşturan bir anlayışta nitelikli bir eğitim vermektedir. Çalışmayı, üretmeyi, ürettiklerimizi sergilemeyi ve paylaşmayı seviyor; konservatuarımız çalışmalarını yakından takip etmenizi arzu ediyoruz.

Prof. Dr. Oğuz KARAKAYA

Devlet Konservatuarı Müdürü