Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Devlet Konservatuarı

Müdürlerimiz
 

 

Dr. Öğretim Üyesi

Hüseyin Yılmaz KÜÇÜKÖNCÜ 

2009-2021

 

Prof. Dr.

       Uğur TÜRKMEN      

2021-2023

 

Prof. Dr.

       Oğuz KARAKAYA  

2023-