Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Devlet Konservatuarı

Misyon & Vizyon

Misyonumuz

Müzik türü ayırt etmeksizin alanında yetkin ve niteliği yüksek, ulusal ve uluslararası bilimsel ve sanatsal faaliyetler ile toplumun değişim ve gelişimine katkıda bulunmak, bilimsel çalışma ve üretimleri ile müzik bilimi ve eğitimine yararlı olmak konservatuvarımızın misyonudur.

Vizyonumuz

Ülkemizi ve kültürünü temsil edebilecek, solist veya topluluk oda müziği/orkestra üyesi olarak alanında yetkin sanatçılar yetiştirmek. Çalışan, üreten, sergileyen ve paylaşmayı seven nitelikli eğitimci kadrosuyla dünyanın en muhteşem dili olan Müzikçeyi akademik çerçevede ele alarak ülkemizin ve dünyanın en saygın konservatuvarları arasında yer almak.