Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Devlet Konservatuarı

Anasanat Dalı Başkanımızın Mesajı

Sevgili Öğrenciler;

Anasanat dalımızı; müzik bilimine meraklı, akademik ve sanatsal gelişimi hedefleyen genç bilim ve sanat insanları tercih etmektedir. Anasanat dalımız eğitim anlayışında, tür ayırt etmeksizin eğitimci, yorumcu, besteci, icracı ve araştırmacı olarak öğrencilerimiz yetiştirilmeye çalışılmaktadır.

Çekirdek öğretim üyesi kadrosu yanında ülkemizin seçkin üniversitelerinden bilim ve sanat insanları dersleri ve danışmanlıkları yürütmektedir.

Yüksek lisans ve sanatta yeterlik programları açık olan ve öğrenci kabul eden müzik anasanat dalı yetiştireceği evrensel standartlarda sanatçı- bilim insanları ve gerçekleştireceği üst düzey etkinlik ve yayınlarla dünyanın en saygın kuruluşları arasında yer almayı amaçlamaktadır. 

Toplumun estetik değerlerini yükseltmek ve kültür yaşamına katkıda bulunmak amacıyla, müzik, müzikoloji ve sahne sanatları alanında üstün nitelikli bireyler yetiştirmek ve ulusal - uluslararası etkinlikler gerçekleştirerek müzik anabilim dalının nitelikli sanatçı-bilim adamı alt yapısını güçlendirmek de amaçlar arasındadır.

 

Prof.  Dr. Uğur TÜRKMEN

Müzik ASD Başkanı