Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Devlet Konservatuarı

Lisansüstü Eğitim

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

MÜZİK ANASANAT DALI KURULUŞ (TARİHÇE) VE TANITIM

Müzik anasanat dalına bölüm ve dal ayırımı yapılmaksızın öğrenci kabul edilmektedir. Müzik Anasanat dalını; müzik bilimine meraklı, akademik ve sanatsal gelişimi hedefleyen genç bilim ve sanat insanları tercih etmektedir. Anasanat dalımız eğitim anlayışında, tür ayırt etmeksizin yorumcu, besteci, icracı ve araştırmacı olarak öğrencilerimiz yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Müzik anasanat dalı yetiştireceği evrensel standartlarda sanatçı- bilim insanları ve gerçekleştireceği üst düzey etkinlik ve yayınlarla dünyanın en saygın kuruluşları arasında yer almayı amaçlamaktadır.  Toplumun estetik değerlerini yükseltmek ve kültür yaşamına katkıda bulunmak amacıyla, müzik eğitimi, müzik teorileri, genel müzikoloji ve sahne sanatları alanında üstün nitelikli bireyler yetiştirmek ve ulusal- uluslararası etkinlikler gerçekleştirerek konservatuvarın nitelikli sanatçı-bilim insanı alt yapısını güçlendirmek de amaçlar arasındadır. Müzik anasanat dalı bünyesinde görev alan akademisyenler desteğiyle her yıl sempozyum, seminer, çalıştay, konser, vb. etkinliklerin gerçekleştirilmektedir.

 

ANASANAT DALININ ÖĞRETİM ÜYELERİ

Anasanat dalında 3 profesör, 3 doçent, 5 Dr. Öğretim üyesi tam zamanlı olarak görev yapmaktadır.

Prof.  Dr. Uğur TÜRKMEN (Başkan)             

Prof.  Dr. Emel Funda TÜRKMEN   

Prof. Dr. Oğuz KARAKAYA

Doç. Dr. Merve Eken KÜÇÜKAKSOY

Doç. Bahadır ÇOKAMAY

Doç. Dr. Selin OYAN KÜPELİ

Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Senem ERCAN

Dr. Öğretim Üyesi Eda DELİKÇİ

Dr. Öğretim Üyesi İlter CEBECİ

Dr. Öğretim Üyesi Koray AY

Dr. Öğretim Üyesi Cansu YILMAZ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

MÜZİK ANASANAT DALI BAŞKANININ MESAJI

 

Sevgili Öğrenciler;

Anasanat dalımızı; müzik bilimine meraklı, akademik ve sanatsal gelişimi hedefleyen genç bilim ve sanat insanları tercih etmektedir. Anasanat dalımız eğitim anlayışında, tür ayırt etmeksizin eğitimci, yorumcu, besteci, icracı ve araştırmacı olarak öğrencilerimiz yetiştirilmeye çalışılmaktadır.

Çekirdek öğretim üyesi kadrosu yanında ülkemizin seçkin üniversitelerinden bilim ve sanat insanları dersleri ve danışmanlıkları yürütmektedir.

Yüksek lisans programı açık olan ve öğrenci kabul eden müzik anasanat dalı yetiştireceği evrensel standartlarda sanatçı- bilim insanları ve gerçekleştireceği üst düzey etkinlik ve yayınlarla dünyanın en saygın kuruluşları arasında yer almayı amaçlamaktadır. 

Toplumun estetik değerlerini yükseltmek ve kültür yaşamına katkıda bulunmak amacıyla, müzik, müzikoloji ve sahne sanatları alanında üstün nitelikli bireyler yetiştirmek ve ulusal- uluslararası etkinlikler gerçekleştirerek müzik anabilim dalının nitelikli sanatçı-bilim adamı alt yapısını güçlendirmek de amaçlar arasındadır.

Prof.  Dr. Uğur TÜRKMEN

Müzik ASD Başkanı

 

EĞİTİM DİLİ

Türkçe/İngilizce

ELDE EDİLEN DERECE

Yüksek Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğince belirlenen şartları yerine getirenler bu sınavlara başvurabilirler.

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN (ÖRGÜN, YAYGIN VE RESMİ OLMAYAN) TANINMASI HAKKINDA KURALLAR

Lisans düzeyinde mesleki müzik eğitimi veren kurumlardan mezun olanlar yüksek lisans ve sanatta yeterlik sınavlarına başvurabilirler. Eğitim Fakültesi mezunlarından ALES şartı aranırken Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvar mezunlarından bu şart aranmaz. Mesleki müzik eğitimi veren kurumlardan mezun olanların sınava girebileceğine yönelik bir ön şart olmasa da programa öğrenci kabulünde bu unsur önemli bir etken olarak görülür.

YETERLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğince belirlenen şartları yerine getiren adaylar yüksek lisans mezunu diplomasını almayı hak ederler.

PROGRAM PROFİLİ

 Yüksek lisans programına öğrenci kabul eden Müzik anasanat dalının amacı; mesleki becerilerle donatılmış, değişim ve gelişimlerin farkında olan, hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş müziğin dört temel alanında “icra-besteci-araştırmacı ve eğitimci” sanat bilimcisi yetiştirmektir.   

PROGRAM ÇIKTILARI

Çalgı, ses, müzik teorileri, genel müzikoloji ve sahne sanatları alanlarındaki bilgileri alan eğitimine uygulayabilme

Güzel sanatların dilini, malzemesini ve araçlarını tanıma ve yakınlık kazanma

İlgili sanat alanındaki temel referans noktalarını bilme

Teori ve pratiği yapıcı bir şekilde ilintilendirebilme

Alanında gerekli öğrenme becerilerini uygulayabilme ve yaratıcılık becerisine sahip olma

Belirli bir sanat alanında teknik ve yöntem becerilerine sahip olma

Yorumlayıcı analitik becerilere sahip olma

Dinleyici/izleyici kitlesini tanımlayıp anlayabilmek ve onlarla etkili bir iletişim kurabilme

Ulusal ve uluslararası mesleki ve kültürel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma

Kavramsal, yaratıcı ve hayali kaynakları etkili bir şekilde ifade edebilme

Profesyonel alanda başarıyla iş görebilecek şekilde teori, teknik ve kişisel duyarlık sahibi olma

Kendi işlerini kritik ederek yorumlayabilme

Tek başına bağımsız olarak ve gurup içinde uyumlu olarak çalışabilme

Düşüncelerini sözlü yazılı, açık ve anlaşılır olarak ifade edebilme

 

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Mesleki müzik eğitiminin dört ana basamağında “besteci-araştırmacı-icracı ve eğitimci” olarak mezunlarımız istihdam olanağı bulabilmektedir. Bununla birlikte bilim ve teknolojinin gelişmesi, iletişim olanaklarının artması vb değişim ve gelişimler yeni iş imkânlarının artmasını da beraberinde getirmiştir. Radyo-TV, basın yayın, müzik teknolojileri vb alanlarda yeni iş imkânları doğmuştur. Programdan mezun olan öğrenciler farklı alanlarda uzmanlaşma yolunda temel eğitimi de bu programla alabilmektedirler.

ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ

Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan öğrenci sanatta yeterlik ve doktora programlarına geçiş yapabilmekte, sanatta yeterlik eğitiminin tamamlayan öğrenciler ise doktora sonrası eğitim için yurt dışına gidebilmektedirler.

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğince belirlenen şartları yerine getiren adaylar yüksek lisans ve sanatta yeterlik sınavlarına alınırlar.

Sınavlar yazılı ve mülakat olarak yapılır.

Yazılı sınavda adaylara mezun olduklara alana göre hazırlanan sorulardan sınav uygulanır. Mülakatta ise adayların kendilerini ifade edebilecekleri icra, beste, araştırmaları sergilemeleri istenir. Her iki sınavın ortalaması 70 ve üzeri olan adaylar değerlendirmeye/sıralamaya alınır.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğince belirlenen şartları yerine getiren adaylar yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarından mezun olurlar.

ÇALIŞMA ŞEKLİ

Tam zamanlı

MÜZİK ANASANAT DALI YÖNETİMİ

Görev

Unvan ve Ad Soyadı

E-posta

ASD Başkanı

Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN

uturkmencomu.edu.tr

ASD Başkanı Yardımcısı

Doç. Bahadır ÇOKAMAY

bahadir.cokamaycomu.edu.tr

ASD Başkanı Yardımcısı

Doç. Dr. Merve Eken KÜÇÜKAKSOY

fmekucukaksoycomu.edu.tr

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müzik Anasanat Salı Başkanı

Prof.  Dr. Uğur TÜRKMEN

uturkmencomu.edu.tr

ERASMUS KOORDİNATÖRÜ

Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Senem ERCAN

Senemzeynep.ercancomu.edu.tr