Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Devlet Konservatuarı

Akademik Personel
Ünvan Adı Soyadı Görevi Dahili No Oda No E-Mail
Doç.Dr. zım ÇOKOĞULLU Çalgı Anasanat Dalı 2171303-3682   kazimcokogullugmail.com
Öğr.Gör. Barış KARABULUT Çalgı Anasanat Dalı 2171303-3676   bariskarabulutcomu.edu.tr