Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Devlet Konservatuarı

DEVLET KONSERVATUARIMIZ ÖĞRENCİ ALIYOR

 

 

 

            Devlet Konservatuarımız Müzik Bölümü Çalgı Anasanat Dalı’na 2020-2021Akademik Yılından itibaren 20 öğrenci alınması teklifimiz, 26.03.2020 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880              sayılı Kanun'la değişik 7/h maddesi uyarınca uygun görülmüştür.